26.08.2018r. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku

Dnia 26 sierpnia 2018 r. świętowaliśmy w Kościelisku uroczystość 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku. Dla większości druhów to jedyna taka uroczystość, którą przeżywa się raz w życiu- 100-lecie jednostki. Świętowaliśmy My Strażacy, a wraz z nami zaproszeni goście i zaprzyjaźnieni ludzie dobrego serca, z którymi współpracujemy wiele, wiele lat. Początki nie były łatwe-jak wszędzie. Ale po tych dziesiątkach lat ciężkiej pracy, doczekaliśmy się wyremontowanej strażnicy, nowych aut, specjalistycznego sprzętu, nowoczesnego umundurowania, oraz wielu przeszkolonych ludzi z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych pod remizą o godz. 10:30. Następnie wszyscy prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP Biskupice z dyrygentem Markiem Konarskim na czele przemaszerowali do kościoła parafialnego w Kościelisku. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św., którą celebrowali księża: ks. Maciej Rutkiewicz, ks. Jakub Zieliński, ks. Andrzej Korda. Po zakończeniu mszy św. delegacja naszej jednostki oraz zaproszeni goście udali się na pobliski cmentarz złożyć wieńce na grobie naszej Prezeski śp. Heleny Rysuli w 5 już rocznicę śmierci. Kompania prowadzona przez mł. bryg. Adama Romanowskiego ruszyła spod kościoła krokiem defiladowym pod remizę, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu Hymnu Państwowego Prezes jednostki druh Adam Tracz przywitał zaproszonych gości:
Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Posła na Sejm RP a zarazem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Edwarda Siarkę, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Piczurę, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowaka, Wiceprzewodniczącego Powiatu a zarazem Sołtysa wsi Kościelisko Mateusza Nędza-Kubińca, Członka Rady Powiatu Tatrzańskiego Jerzego Andrzeja Laszczyka, Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem bryg. Grzegorza Worwę, Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem  st. kpt. Jarosława Kośmińskiego, D-cę JRG Zakopane mł. bryg. Adama Romanowskiego, Wójta Gminy Kościelisko Bohdana Pitonia, Przewodniczącego Rady Gminy Kościelisko Romana Krupę, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kościelisko: Romana Ratłowskiego, Władysława Długosza, Wiceprezesów Zarządu Powiatowego: Mariana Gacka, dh Andrzeja Stycznia, dh Krzysztofa Kwaka, Radnych Gminy Kościelisko, Radę Sołecką Gminy Kościelisko, Sekretarza Gminy Kościelisko Mariusza Koperskiego, Skarbnik Gminy Kościelisko Stanisławę Czubernat, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kościelisku Władysława Kukulaka, Komendanta Straży Gminnej w Kościelisku Marcela Wielopolskiego, Komendanta Gminnego OSP Gminy Kościelisko Andrzeja Garbulińskiego, Przedstawiciela WOSZK w Zakopanem kpt. Rafała Olesia, Komendanta Straży Parku Edwarda Wlazło, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pow. Tatrzańskiego Andrzeja Łęckiego, Dyrektor GOKR w Kościelisku Małgorzatę Karpiel Bzdyk, Prezesa Związku Podhalan w Kościelisku Macieja Krzeptowskiego, Prezesa Związku Podhalan w Zakopanem Andrzeja Skupnia, ks. Andrzeja Kordę, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kościelisku Bogdana Juraszka, Prezesów i Komendantów Gminnych z terenu Powiatu tatrzańskiego oraz  Prezesów i Naczelników, byłych Komendantów PSP Zakopane: st. bryg. Andrzeja Kowalcze, st. bryg. Stanisaława Bańkę, bryg. Czesława Kosibę, Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku, Primatora miasta Tvardosin Ivana Sasko, byłego posła na Sejm Andrzeja Gut-Mostowego, przybyłe jednostki OSP oraz przybyłych gości, strażaków, mieszkańców Kościeliska.
Prezes jednostki na wstępie przeczytał 100-letni rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku. Kolejnym i najważniejszym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie Nowego Sztandaru, który został ufundowany przez mieszkańców Wsi Kościelisko z Funduszu Sołeckiego. Projekt tego sztandaru był zrobiony pod indywidualne zamówienie. Rysunek św. Floriana wykonał Radosław Cygan. Natomiast wyhaftowany został przez specjalną firmę Haftina sp z. o.o sp k. z Piotrkowa Trybunalskiego. Sołtys Wsi Kościelisko Mateusz Nedza-Kubiniec odczytał akt ufundowania, poświęcenia sztandaru dokonał ks. Andrzej Korda, dh Andrzej Stopka odczytał akt nadania sztandaru, a przekazania dokonał dh Edward Siarka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Sztandar przyjął Prezes OSP Kościelisko Adam Tracz, a potem przekazał druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku mówiąc: „Strzeżcie tego sztandaru jak źrenicy oka”, a druhowie przyrzekli w imieniu wszystkich strażaków: „że honoru tego sztandaru nie splamimy”. Następnie Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku z rąk dh Edwarda Siarki została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za wieloletnią, ofiarna działalność w ochronie przeciwpożarowej  dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przystąpiono do odznaczenia  Zasłużonych Członków i Działaczy OSP Kościelisko.
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Andrzej Stopka. Medal wręczył dh Edward Siarka.
Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Bartłomiej Rysula. Wręczenia dokonał dh Edward Siarka oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Andrzej Drąg, dh Krzysztof Długopolski, dh Hubert Możdżeń, dh Krzysztof Sobczyk, dh Stanisław Obrochta, dh Michał Tracz. Wręczenia dokonał jak wcześniej dh Edward Siarka oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali dh Adam Bendkowski, dh Sławomir Walczak, dh Szymon Węgrzyniak z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Tatrzańskiego Adama Tracza oraz Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem Grzegorza Worwy.
Na zakończenie uroczystości przemawiali zaproszeni goście. Ze względu na kapryśną aurę przemawiający skracali swoje przemówienia. Po uroczystym apelu przy góralskiej  muzyce podano na remizie ciepłą herbatę i gorący poczęstunek.

Bardzo dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu za wsparcie finansowe  naszej Uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, dzięki przekazanej pomocy mogliśmy przygotować uroczystość na najwyższym poziomie.