Akcja żywnościowa w Kościelisku

Akcja żywnościowa w Kościelisku

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucji Zarządzającej przy współpracy z organizacją partnerską Caritas Polska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku przeprowadził w dniu 9.03.2017 roku dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Kościelisko.

Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 realizowanym w okresie od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017 roku. Mogły z niego skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.268 zł a dla osoby w rodzinie 1.028 zł. Z pomocy tej skorzystało 71 rodzin o liczbie osób w rodzinach 188.

Przy dystrybucji żywności pomogli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kościeliska, Witowa i Dzianisza, oraz pracownicy Straży Gminnej. Pomogli Oni nie tylko przy rozładunku samochodów dostawczych ale również przy dostarczaniu artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób korzystających z pomocy. Z pomocy żywnościowej skorzystały osoby i rodziny nie tylko będące w ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej ale również inne o niskich dochodach mieszczące się w przyjętych kryteriach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku pragnie gorąco podziękować za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu całej akcji wszystkim osobom w niej uczestniczącym w tym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kościeliska, Witowa i Dzianisza, pracownikom Straży Gminnej oraz Panu Wojciechowi Krzeptowskiemu, który bezpłatnie udostępnił wózek widłowy do rozładunku towarów.

Podobne akcje będą kontynuowane. Dlatego zwracamy się do mieszkańców Gminy Koscielisko, którzy nie znajdują się na co dzień pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i chcą w przyszłości skorzystać z takiej formy pomocy o zgłaszanie się do Ośrodka.