Dwie nowe lance na naszym wyposażeniu

W ostatnim czasie na naszym wyposażeniu pojawiły się dwie lance mgłowe dostarczone przez firmę Mist-Tech Sp z o o. Jedna z nich jest to typowa lanca prosta, służąca do podawania mgły wodnej np przez otwór w drzwiach czy w ścianie, z możliwością przedłużenia. Druga jest zagięta pod kątem 90 stopni, dodatkowo jest zamontowana na elastycznym wężu. Ta wersja jest szczególnie przydatna do gaszenia pożarów sadzy w kominie. Ilość podawanej mgły wodnej jest na tyle mała, że nie ma zagrożenia uszkodzeniem komina spowodowanego nagłym jego schłodzeniem lub gwałtownym wzrostem ciśnienia po odparowaniu wody. Konstrukcja tej lancy ułatwia także manewrowanie nią w ciasnych przestrzeniach kotłowni i podawanie mgły do wyczystek z trudnym dostępem.

Do zapewnienia prawidłowej pracy lanc konieczne jest podanie wody pod wysokim ciśnieniem, dlatego lance są dopinane do linii szybkiego natarcia. W związku z tym konieczne było zamontowanie na niej specjalnej złączki, która pozwala na wymienianie urządzeń. W przypadku podania wody klasycznymi wężami pod niskim ciśnieniem, parametry mgły nie zostaną osiągnięte.

Zestaw trafił na wyposażenie samochodu GBARt Mercedes Atego.