Gdzie nas można spotkać

A mianowicie w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, na wystawie o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Pierwsze zdjęcie od góry pochodzi z września 2014, z ćwiczeń na stadionie biathlonowym w Kościelisku, które przeprowadzaliśmy wraz ze strażakami że Słowacji.

Zdjęcie na samym dole pochodzi natomiast z maja 2014 roku i przedstawia działania przeciwpowodziowe na DW 958 na granicy Kościeliska i Witowa. Dochodziło tam wówczas do wylewania wezbranego potoku na drogę, działania które prowadziliśmy wspólnie z OSP Witów polegały na udrażnianiu koryta i układaniu worków z piaskiem.