Manewry gminne, Zespół Szkół w Dzianiszu

W dniu 13 listopada 2014 r. w Zespole Szkól w Dzianiszu odbyły się ćwiczenia z udziałem jednostek OSP działających na terenie Gminy Kościelisko.

Ćwiczenia poprzedzone były szkoleniem Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi w zakresie przypomnienia procedur związanych z ogłoszeniem alarmu, ewakuacją i praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez druhów: Andrzeja Stopkę, Andrzeja Garbulińskiego i Adama Tracza – członków Zarządu Gminnego OSP Gminy Kościelisko.

Po ogłoszeniu alarmu przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dzianiszu została przeprowadzona ewakuacja uczniów oraz pracowników. Działania przybyłych na miejsce zastępów polegały na wprowadzeniu do środka ratowników zabezpieczonych w aparaty ODO, podaniu prądów wody, w tym przez drzwi, po drabinach oraz z kosza podnośnika hydraulicznego, przeszukaniu budynku, ewakuacji osób poszkodowanych oraz udzieleniu im pomocy a także na zbudowaniu punktu czerpania wody na pobliskim potoku i utrzymaniu ciągłości w dostawie wody.

W ćwiczeniach wzięło udział dziewięć wozów bojowych, w tym specjalistyczny podnośnik hydrauliczny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zakopanem.

Całością akcji dowodził druh Krzysztof Michniak, Prezes OSP Dzianisz Górny. Przebieg akcji pod względem merytorycznym nadzorowali: z-ca d-cy JRG Zakopane st. kpt Krzysztof Leja, mł. kpt Mateusz Zwijacz z wydziału operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem oraz strażacy zmiany I JRG Zakopane. Całości akcji przyglądali się: Wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń, Przewodniczący Rady Gminy Roman Krupa i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Długosz a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Dzianisza.