Nowe wyposażenie osobiste strażaków

W ostatnim czasie udało nam się zrealizować zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku”.
 
Zakup był możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także środkom pochodzącym z dotacji KSRG.
 
W skład każdego z czterech zakupionych kompletów wchodzą:
* Ubranie specjalne Deva Red Fox 
* Hełm MSA Gallet F1 XF
* Rękawice pożarnicze Seiz Anatomic PBI
* Buty gumowe Strażak z wkładkami 
 
Bardzo dziękujemy wspomnianym wyżej instytucjom za pomoc w zrealizowaniu zakupu. 
 
 

 

www.gov.pl/web/klimat
www.gov.pl/web/nfosigw
www.wfos.krakow.pl