Obchody Święta Niepodległości w Kościelisku

11 listopada tradycyjnie już uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości odbywających się w Kościelisku, które w tym roku miały status obchodów powiatowych. Uroczystości rozpoczęły się o godz 15 mszą św. odprawioną w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli pod pomnik „Krzyż Polski”, gdzie podczas przygotowanej przez nas krótkiej akademii wciągnięto flagę państwową na maszt, odśpiewano hymn państwowy, odczytano apel poległych oraz złożono wiązanki i znicze. Następnie przemaszerowano do Domu Ludowego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów, przygotowana przez uczniów zespołu szkół w Kościelisku.

fot. Piotr Korczak