PODSUMOWANIE WYJAZDÓW W ROKU 2016

Łącznie w 2016 roku wyjeżdżaliśmy do zdarzeń 205 razy, z czego można wyróżnić:

Pożary – 43
Miejscowe zagrożenia – 157
Alarmy Fałszywe – 5

Ponadto odnotowaliśmy 59 wyjazdów nie będących wyjazdami do zdarzeń, w tym:
Zabezpieczenie operacyjne powiatu – 2
Ćwiczenia – 3
Wyjazdy gospodarcze – 54:
– kontrola sieci hydrantowych/punktów czerpania – 7
– uroczystości (państwowe, kościelne, w innych jednostkach) – 14
– zabezpieczenie zawodów sportowych i imprez – 10
– rozpoznanie zagrożenia – 1
– inne – 22