Prace remontowo-budowlane w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej

W miesiącach od sierpnia do października prowadzone były prace remontowo-budowlane w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku. Cieszymy się z nowo wyremontowanego garażu, zmodernizowanej wieży przystosowanej do suszenia węży oraz został wykonany nowy sufit na sali, która będzie służyć nam do szkoleń. Wykonanie remontu było możliwe przede wszystkim dzięki determinacji Zarządu OSP Kościelisko, które pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu ,, Małopolskie Remizy”, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Urzędu Gminy Kościelisko, Środków przeznaczonych w ramach funduszu sołeckiego wsi Kościelisko przekazanych przez Sołtysa Wsi Kościelisko Mateusza Nędzy-Kubińca wraz z radą sołecką oraz środków własnych OSP Kościelisko.
Szczegółowy zakres prac obejmował:

– remont wieży strażackiej poprzez wymiany zniszczonego szalunku wraz ze wzmocnieniem konstrukcji.
– Wykonanie podwieszanego sufitu oraz zamontowanie oświetlenia typu Led na sali, która będzie bezpośrednio służyła do prowadzenia szkoleń dla naszych strażaków bądź mieszkańców wsi Kościelisko, wymieniono instalację elektryczną wraz z zamontowaniem nowej rozdzielni elektrycznej.
– Remont części bojowej (garażu) składał się wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonania przyłącza służącego do podłączenia agregatu prądotwórczego umożliwiającego zasilenie garażu podczas zaniku prądu spowodowanego wiatrem halnym lub innymi zagrożeniami. Zamontowane zostało nowe oświetlenie i wymieniono instalację powietrzną służącą do zasilania układów pneumatycznych w samochodach bojowych, co wpływa na większą mobilność jednostki podczas wyjazdu do zdarzeń, wykonana została nowa posadzka pod samochodami, pomalowane zostały sufit i ściany, zamontowano nowe szafki dla Strażaków na umundurowanie bojowe, wykonano i zamontowano regał do suszenia węży strażackich.
– Została zamontowana stolarka drzwiowa i okienna, która była sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego oraz środków własnych.
Strażacy i Zarząd OSP Kościelisko na czele z Prezesem Adamem Traczem, naczelnikiem Bartłomiejem Rysula oraz Andrzejem Garbulińskim  składa serdeczne podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Wójta Gminy Kościelisko, Komendanta Głównego PSP, ZOSP RP w Małopolsce, Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, Sołtysa Wsi Kościelisko, Firmie Budowlanej Maciej Krzeptowski ‘’SIKON’’ oraz wszystkim, którzy przyczynili do pozyskania środków na przeprowadzenie prac remontowych w budynku remizy w Kościelisku a tak, że Strażakom, którzy poświęcili swój wolny czas, aby pomóc w pracach remontowych.