Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016

W niedzielę 26 lutego w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Wśród obecnych gości znaleźli się m.in. zastępca komendanta powiatowego PSP w Zakopanem, wójt gminy Kościelisko, sołtys wsi Kościelisko, prezes zarządu powiatowego ZOSP, prezes zarządu gminnego ZOSP, komendant gminny, sekretarz i radni gminy, oraz oczywiście nasze druhny, druhowie i członkowie MDP. W trakcie zebrania podsumowano rok, m.in. udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach, pomoc w zabezpieczeniu i organizacji imprez na terenie gminy, działalność kulturalno-oświatową, prace wykonane wokół remizy, zakupy sprzętowe i przebyte szkolenia, przedstawiono także plany i założenia na rok 2017. Jednym z punktów zebrania było wręczenie skarbnik gminy Kościelisko brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa, jako podziękowanie za wieloletnią współpracę na rzecz naszej jednostki. Na koniec goście zabrali głos nie szczędząc podziękowań i ciepłych słów pod naszym adresem oraz obietnic o dalszej współpracy.