Wręczenie odznaczeń za działania podczas wichury

W dniu 11 lutego 2014 w Krakowie na terenie Komendy Wojewódzkiej odbyła się narada roczna PSP, połączona z przekazaniem nowego sprzętu dla małopolskich strażaków. Przy okazji tej uroczystości strażakom zawodowym oraz ochotnikom z terenu powiatu tatrzańskiego wręczono brązowe krzyże Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, za działania podczas wichury która miała miejsce pod koniec grudnia 2013 roku. Odznaczenia z rąk Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza otrzymali m.in. dwaj nasi druhowie, Andrzej Garbuliński oraz Andrzej Drąg, a także strażacy z reszty jednostek w gminie, po jednym z OSP Witów, Dzianisz Górny i Dzianisz Dolny. Oprócz odznaczeń i nagród finansowych wręczono również awanse służbowe, awans ze stopnia młodszego brygadiera na stopień brygadiera otrzymał Komendant Powiatowy PSP w Zakopanem, Stanisław Galica, czego serdecznie gratulujemy.