Zakupione ubrania czeskiej firmy Deva

Przedstawiamy nieco więcej informacji na temat naszego największego tegorocznego zakupu. Zakupione ubrania czeskiej firmy Deva, której produkty użytkujemy już od wielu lat, to model Tiger Plus wraz z lekką kurtką Bushfire.

Zakup był realizowany w dwóch etapach. W pierwszym rzucie zamówiono 16 kompletów, środki pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 40 tys zł., dotacji z gminy Kościelisko – 30 tys zł. oraz środków własnych – 10 tys zł.
Kolejne 6 kompletów zostało sfinansowanych z dotacji KSRG oraz środków własnych.

Ubrania użytkowane do tej pory były kupowane w latach 2014 i 2015 – zostają one w naszej jednostce, jako bufor czystych i zapasowych. Teraz każdy po powrocie z pożaru będzie mógł spokojnie oddać swoje ubranie do prania i powiesić zastępcze. Docelowo praniem i konserwowaniem ma się zajmować pralnia, jednak jest to jeszcze na etapie uzgadniania.

Ponadto od sponsorów otrzymaliśmy 2 trzyczęściowe ubrania Scantex Predator. Łącznie daje to 24 komplety nowych ubrań.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim którzy przyczynili się do tego zakupu – prezesowi WFOŚiGW w Krakowie Panu Kazimierzowi Koprowskiemu, Wójtowi Gminy Kościelisko Panu Romanowi Krupie, skarbnik gminy Pani Stanisławie Czubernat, sekretarzowi gminy Panu Mariuszowi Koperskiemu, sołtysowi i radzie sołeckiej oraz zarządowi OSP, który poświęcił dużo swojego czasu aby wszystko sfinalizować.

Na przyszły rok planowanowny jest zakup kolejnej puli ubrań, środki na ten cel zostały już zarezerwowane w funduszu sołeckim.