Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany- bike stopu, remont kanalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, Gmina Kościelisko

Załącznik: