Zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 23.02 w naszej remizie odbyło się zebranie walne członków OSP Kościelisko, podsumowujące miniony 2019r.
🚨Podczas zebrania omówiono oraz podsumowano udział jednostki w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a w tym m.in. jedną z największych w ostatnich latach akcję ratowniczą, podczas tragicznej burzy w Tatrach 22 sierpnia ubiegłego roku. Poza wyjazdami do akcji ratowniczo-gaśniczych, braliśmy udział w licznych zabezpieczeniach imprez kulturalno-sportowych, ćwiczeniach powiatowych oraz gminnych, nie zabrakło nas również podczas różnego rodzaju uroczystości. Możemy powiedzieć, że ubiegły rok był dla naszej jednostki bogaty pod względem zakupów jakie udało nam się zrealizować m.in. zakup hełmów Rosenbauer Titan w ilości 23 sztuk, a także zakup i wymiana ubrań specjalnych w ilości 24 kompletów. Podsumowaniem zebrania było przedstawienie i omówienie planów oraz założeń na kolejny 2020 rok.
Na koniec zebrania wszyscy przybyli Goście zabrali głos dziękując za naszą ciężką pracę.
➡️Wśród podziękowań nie zabrakło niespodzianki.🎁 Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko – Pan Artur Bukowski przekazał na ręce naszego Prezesa Adama Tracza, wiedeorejestrator jazdy, który był jednym z naszych planowanych zakupów. W imieniu wszystkich strażaków składamy ogromne podziękowania! 🤝👨‍🚒👩‍🚒