Zebranie walne, sprawozdawcze za rok 2017.

Dziś w niedzielę 25 lutego w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017. W trakcie zebrania podsumowano rok, m.in. udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach, pomoc w zabezpieczeniu i organizacji imprez na terenie gminy, działalność kulturalno-oświatową, prace wykonane na remizie podczas remontu, zakupy sprzętowe i przebyte szkolenia, przedstawiono także plany i założenia na rok 2018. Podczas zebrania dwóch naszych druchów Grzegorz Gadowski oraz Andrzej Drąg dostali od Wójta Gminy Kościelisko pana Bogdana Pitonia oraz Sołtysa Wsi Kościelisko Pana Mateusza Nędza-Kubiniec podziękowanie za pomoc okazaną mieszkańcom Gminy Sulęczyno po wielkiej wichurze która pozostawiła liczne szkody. Na zakończenie wszyscy szanowni goście złożyli podziękowania dla naszej jednostki za okazałą pomoc w ciągu całego roku.