Zebranie walne, sprawozdawcze za rok 2018.

w dniu 17.02.2019 r. w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018. W trakcie zebrania podsumowano rok, m.in. udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach, pomoc w zabezpieczeniu i organizacji imprez na terenie gminy, działalność kulturalno-oświatową, prace wykonane na remizie oraz w okuł niej, zakupy sprzętowe i przebyte szkolenia, przedstawiono także plany i założenia na rok 2019. Na zakończenie wszyscy szanowni goście złożyli podziękowania dla naszej jednostki za okazałą pomoc w ciągu całego roku.