17.03.2013 roku zmarł, Druh Andrzej Nędza ,,Siaroś

Odszedł z Naszych Szeregów
17.03.2013 roku zmarł, Druh Andrzej Nędza ,,Siaroś”
Jeden z najstarszych druhów OSP Kościelisko.
urodzony 16.05.1940 roku
Służbę pożarniczą zaczynał w MDP 1955 roku, potem został strażakiem ochotnikiem. Za społeczną działalność został odznaczony : Odznaką Wzorowy Strażak, medalami brązowy, srebrny i złoty za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaką 55 lat za wysługę. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli: rodzina, przyjaciele oraz Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko.