Kontrola gotowości bojowej

31 lipca 2014 roku w naszej jednostce odbyła się kontrola gotowości bojowej przeprowadzona przez Komendę Powiatową PSP w Zakopanem. W trakcie jej trwania sprawdzono badania i szkolenia strażaków, ich umundurowanie, dokumentację operacyjną jednostki oraz stan samochodów i wyposażenia. Kolejnym elementem kontroli było przeprowadzenie ćwiczenia, zakładającego pożar na I piętrze budynku mieszkalnego i osobę poszkodowaną. Na koniec uzupełniono dokumentację zawierającą informacje o ilości i rodzaju posiadanego sprzętu. Całość zakończyła się uzyskaniem 47/50 możliwych do zdobycia punktów, co dało ocenę bardzo dobrą.