Kurs ratownictwa technicznego ukończony

W dniu dzisiejszym 4 naszych członków zaliczyło z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu ratownictwa technicznego. Szkolenie organizowane przez KP PSP w Zakopanem obejmowało zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, na których omówiono zagadnienia związane z organizacją miejsca akcji oraz ewakuacji osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.