Podsumowanie 2017 roku, 144 zdarzeń

W 2017 roku nasza jednostka wyjechała do zdarzeń 144 razy, a w tym możemy wyróżnić :

-> Pożary 22 
-> Miejscowe Zagrożenia 118
-> Alarm Fałszywy 4

Ponadto odnotowaliśmy również 46 wyjazdów, które nie były wyjazdami do w.w. zdarzeń.