Przegląd techniczny naszej jednostki przez KP PSP w Zakopanem.

Wczoraj w naszej jednostce odbył się przegląd techniczny, przeprowadzany co roku przez KP PSP w Zakopanem we wszystkich jednostkach OSP na terenie powiatu. Na terenie naszej gminy dodatkowo uczestniczyli w nim przedstawiciele poszczególnych OSP oraz sekretarz gminy. W trakcie przeglądu sprawdzane są stan techniczny samochodów i sprzętu, warunki lokalowe i utrzymany w nich porządek, umundurowanie i wyposażenie strażaków oraz prowadzona dokumentacja. Kontrola przebiegła bez uwag, nie było zastrzeżeń co do naszej działalności.