Przekazanie sprzętu małopolskim strażakom

W dniu 14 stycznia br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się Uroczystość przekazania samochodów ratowniczo – gaśniczych do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego:

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Z-cę Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Łukasza Smółka na ręce Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak

W uroczystości uczestniczyli Dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, , Dh Edward Siarka – Prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP-Poseł RP, gen. bryg Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Pan Jerzy Maciak – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, , nadbryg. Andrzej Mróz- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st.bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP – gospodarz spotkania, bryg. Władysław Kulig – Kapelan Strażaków Małopolskich, V-ce Prezesi ZOW ZOSP RP, oraz Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP, Pan Józef Kała – V-ce Prezes WFOŚiGW w Krakowie oraz Samorządowcy Województwa Małopolskiego Burmistrzowie, Wójtowie, Druhowie Strażacy przekazywanych samochodów oraz przedstawiciele prasy i telewizji.

Środki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych pozyskano dzięki dotacjom : MSW, ZOSP RP, KG PSP, NFOŚiGW, WFOŚiG w Krakowie oraz środkom pochodzącym z budżetów samorządów lokalnych.

Szacowana wartość przekazanego sprzętu to ok. 12 000 000,00 zł

Uroczystość została zakończona uroczystym obiadem

Tekst: Łukasz Smółka, ZOSP Kraków