Szkolenie z zakresu współpracy z LPR

We wtorek 21 kwietnia 2015 r. nasi strażacy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zostało ono zorganizowane na wojskowym lotnisku w podkrakowskich Balicach, gdzie znajduje się baza LPR w której dyżuruje śmigłowiec Eurocopter EC135 „Ratownik 6”. Szkolenie zostało podzielone na dwie części, pierwsza z nich, teoretyczna, obejmowała omówienie budowy śmigłowca, systemów bezpieczeństwa, wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenia zbiorników z paliwem i butli z tlenem, zasad wytyczania i zabezpieczenia lądowiska zarówno w dzień jak i w nocy, oraz zasad nawiązywania łączności z załogą śmigłowca. Druga część szkolenia odbyła się już z udziałem śmigłowca i polegała na praktycznym zabezpieczeniu nocnego miejsca lądowania, w którym załoga posadziła maszynę.