Uroczystość Bożego Ciała 2016

W czwartek 26 maja tradycyjnie już uczestniczyliśmy w obchodach Bożego Ciała. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 mszą świętą przy kaplicy na Prędówce, a po jej zakończeniu wyruszyła procesja, która przeszła do czterech ołtarzy i kościoła. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyła w niej nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która niosła feretron z figurą Św. Floriana, patrona strażaków. Oprócz uczestnictwa w obchodach zabezpieczaliśmy także trasę procesji, dbając o bezpieczeństwo wiernych.