W obliczu powodzi…

W obliczu powodzi…

Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu rzeki, strumienia lub poniżej zapory wodnej. Każda, nawet najmniejsza rzeka, może spowodować podtopienie lub zalanie terenu znajdującego się w jej pobliżu. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach, np. podczas długotrwałych, intensywnych opadów deszczu.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

Przed powodzią

Dowiedz się w Centrum Zarządzania Kryzysowego jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe twojego miejsca zamieszkania oraz gdzie zlokalizowane są miejsc tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;Rozważ możliwość zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez zabezpieczenie folią i workami z piaskiem newralgicznych miejsc, a zwłaszcza drzwi wejściowych, bram garażowych, nisko położonych okien piwnicznych itp.;Ubezpiecz siebie i rodzinę oraz mieszkanie (dom), zanim wystąpi zagrożenie powodziowe;Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej);Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny, a zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi (naucz dzieci, jak i kiedy należy wezwać policję, straż pożarną lub inne służby ratownicze);

W czasie zagrożenia powodziowego

Włącz odbiornik radiowy na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania nadawanych komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;Miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy (np. kosztowności, sprzęt RTV i AGD) przenieś na górne kondygnacje budynku;Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny oraz pozostałe (np. karty kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, akty notarialne, itp.) przed zalaniem;Zgromadź w domu i zabezpiecz przed zalaniem niezbędne zapasy niepsującej się żywności, wody pitnej, lekarstw i środków opatrunkowych;Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku (do 50 kg na osobę dorosłą);Zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła (latarki, baterie, świece);Uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia. Przekaż informacje o miejscu swojego pobytu rodzinie lub znajomym zamieszkałym poza terenem zagrożonym powodzią;Jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem, folię);Usuń z terenu posesji pojazdy mechaniczne i przemieść je w bezpieczne miejsce;Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje i materiały niebezpieczne reagujące z wodą;Jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj, aby w chwili nadejścia fali powodziowej nie były uwiązane i w razie potrzeby, mogły same się uratować, najlepiej pozwól na ich prewencyjną ewakuację;Jeżeli masz dostęp do Internetu, monitoruj na bieżąco stan zagrożenia powodziowego.

W czasie powodzi

Kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie energetyczne, odłącz sieć gazową, a także zamknij zawory (zasuwy) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe workami z piaskiem i uszczelnij szambo;Jeżeli posiadasz telefon komórkowy, miej go przy sobie;Włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji powodziowej. Zazwyczaj radio podaje również informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;Przygotuj się na ewentualną ewakuację;Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce;Nie używaj w gospodarstwie domowym wody z zalanej studni (pod żadnym pozorem nie wolno tej wody pić, używać do gotowania, prania, mycia lub kąpieli);W przypadku niebezpieczeństwa, natychmiast przemieść się wraz z rodziną na wyżej położone tereny;W przypadku wezwania do opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Małym dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką włóż do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;Jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla najbliższych lub sąsiadów, dokąd i kiedy się ewakuowałeś;Jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie rejestracyjnym; w ten sposób rodzina łatwiej Cię odnajdzie;Jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym terenie, szybko opuść pojazd i udaj się na najwyżej położone (bezpieczne) miejsce;Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach;Postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;Nie odmawiaj pomocy innym, w tym podmiotom ratowniczym

Wymachując w czasie powodzi kolorową flagą lub kawałkiem materiału, możesz prosić o pomoc

Biała Flaga chcesz opuścić miejsce, w którym się znajdujesz

Czerwona Flagapotrzebna pomoc medyczna

Niebieska Flagaprosisz o jedzenie i wodę

Znaki sygnalizacyjne dla pilotów śmigłowców

X – potrzebna pomoc medyczna
V – potrzebna pomoc (YES)
N – niepotrzebna pomoc (NO)

PO POWODZI

słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych;jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów lodowych;nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady;sprawdź fundamenty Twego domu czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń, awprzypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do ubezpieczyciela;upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem – sprawdź ściany, podłogi, okna i drzwi, uważaj na poluzowane tynki i sufity. Budynki, które znalazły sięwzasięgu zalania (nie tylko przy głównym nurcie), po ustąpieniu wód mogą zachowywać się niestabilnie;sprawdź instalację elektryczną i gazową;jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodziwTwoim domu zrób zdjęcia bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń. Materiał ten przydatny będzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej;wramach możliwości włącz się do pomocywusuwaniu skutków powodzi; zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci). Meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi;wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową a do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej.

Pamiętaj!

nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;nie sadź drzew na wałach;nie uszkadzaj umocnień;nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowóww odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.