Walne zebranie sprawozdawcze

W sobotę 8 lutego 2014 r. w naszej remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013. Pojawili się na nim m.in. Komendant Powiatowy PSP w Zakopanem bryg. Stanisław Galica, Zastępca Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP, Komendant Gminny, Wójt Gminy Kościelisko, radni gminy, Sołtys Wsi Kościelisko oraz druhny i druhowie naszej OSP. Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy dla zmarłej w sierpniu ub. roku Prezes Heleny Rysuli. W dalszej części przywitano przybyłych gości a następnie podsumowano rok 2013 pod względem wyjazdów do akcji, przebytych szkoleń, zakupionego wyposażenia, działalności społecznej i lokalnej jednostki oraz przedstawiono plany i założenia na rok 2014. Ważnym elementem zebrania był wybór nowego prezesa oraz naczelnika jednostki, prezesem został Adam Tracz, natomiast naczelnikiem Bartłomiej Rysula. W związku z tymi zmianami do zarządu zostało powołanych dwóch nowych członków, Andrzej Drąg oraz Hubert Możdżeń. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, z ich ust padały liczne podziękowania, gratulacje, oraz obietnice dalszej współpracy i pomocy.