Walne zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 1 marca 2015 r. w naszej remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014. Pojawili się na nim m.in. dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zakopanem mł. bryg. Adam Romanowski, Zastępca Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP, Komendant Gminny, Wójt Gminy Kościelisko, radni gminy, Sołtys Wsi Kościelisko oraz druhny i druhowie naszej OSP. Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy dla zmarłej w sierpniu 2013 roku Prezes Heleny Rysuli. W dalszej części przywitano przybyłych gości a następnie podsumowano rok 2014 pod względem wyjazdów do akcji, przebytych szkoleń, zakupionego wyposażenia, działalności społecznej i lokalnej jednostki oraz przedstawiono plany i założenia na rok 2015. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, z ich ust padały liczne podziękowania, gratulacje, oraz obietnice dalszej współpracy i pomocy.