Wiadomości lokalne TV

Wiadomości lokalne TV TP: Wydanie 05/2013 a w nich m.in. o akcji w której była wykorzystywana kamera termowizyjna