Zabezpieczenia imprezy masowej. Puchar Świata

Zabezpieczenia imprezy masowej. Puchar Świata.

(W akcji wziął udział GBA 3/16 Mercedes)