Montowanie czujek tlenku węgla w domach osób najbardziej potrzebujących

W połowie stycznia br. jednostki OSP z gminy Kościelisko podjęły się kontynuacji akcji montowania czujek tlenku węgla w domach osób najbardziej potrzebujących. Dla przypomnienia dodamy, że akcja rozpoczęła się początkiem roku 2020 gdzie już wtedy zamontowano na terenie gminy Kościelisko 10 czujek. W naszej miejscowości doszły kolejne 3 domy w których pojawiły się czujki. Podczas montażu poinstruowano mieszkańców na co należy uważać przy takiej czujce oraz co robić gdy zostanie ona uruchomiona.
Fot. Mat. Własne