Nowy sprzęt na naszym wyposażeniu.

Końcem sierpnia zakupiliśmy 4 prądownice Rosenbauer Turbo RB 101. Są to kolejne sztuki tego typu prądownic, które znalazły się na naszym wyposażeniu.
Prądownice zostały zakupione z dofinasowania WFOSiGW w Krakowie, realizowanego w ramach Programu ,, Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Prądownice trafią na wyposażenie samochodów GBARt i GCBARt.