Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” – została ogłoszona XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Regulamin konkursu i wzór protokołu znajdują się do pobrania na stronie Komendy Głównej PSP:

www.straz.gov.pl/page/index.php