Poświęcenie oraz uroczyste przekazanie nowych samochodów

Niedziela 28 sierpnia 2016 roku była dla naszej jednostki bardzo ważnym dniem. Uroczystość która wtedy się odbyła była okazją do oficjalnego przekazania i poświęcenia nowych pojazdów i sprzętu ratowniczego, a także odznaczenia zasłużonych strażaków i podziękowania wszystkim, którzy w ostatnich latach przyczynili się do rozwoju OSP w Kościelisku. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w parafii Św. Kazimierza. Po jej zakończeniu delegacja naszej jednostki oraz goście udali się złożyć wiązanki na grobie śp. prezes Heleny Rysuli, a następnie wszyscy przemaszerowali na plac naszej jednostki. Tam odbyła się oficjalna część obchodów, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele OSP z całego powiatu oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: władze gminy z wójtem Bohdanem Pitoniem na czele, były Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie nadbryg. Józef Galica, Komendant Powiatowy PSP w Zakopanem bryg. Stanisław Galica, dyrektor zarządu wykonawczego ZOSP w Krakowie dh Kazimierz Sady, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP szczebla powiatowego i gminnego, samorządowcy, kierownictwo firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne oraz inni zaproszeni goście.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu powitano gości i przystąpiono do odznaczania Medalami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, przyznawanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Złoty medal otrzymali: Wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń, druh Andrzej Blaszyński i druh Kazimierz Sobczyk.

Srebrny medal otrzymali: druhna Dobromiła Cugan-Łukanus, druh Krzysztof Łukanus, druh Maciej Kończal, druh Ryszard Truchan oraz druh Jakub Garbuliński.

Brązowy medal otrzymali: Przewodniczący rady Gminy Kościelisko Roman Krupa, Wice przewodniczący rady Powiatu Tatrzańskiego Mateusz Nędza-Kubiniec, Skarbnik Gminy Kościelisko Stanisława Czubernat, Były Sekretarz Gminy Kościelisko Wojciech Pilch oraz druh Grzegorz Gadowski.

Wręczono także okolicznościowe prezenty i podziękowania osobom oraz instytucjom, które przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju naszej jednostki.

Najważniejszym punktem obchodów było oficjalne przekazanie i poświęcenie trzech nowoczesnych pojazdów – lekkiego samochodu gaśniczego Forg Ranger, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBARt 2,5/24 Mercedes Benz Atego 1329 oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 7,7/40 Scania P450 CB.

Fot. Piotr Korczak