Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 21 Lutego w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Najważniejszym jego punktem było wybranie nowego zarządu na lata 2016-2020, którego skład pozostał praktycznie identyczny, zmiana nastąpiła jedynie na stanowisku gospodarza remizy (na prośbę dotychczasowego gospodarza, który nie mógł już pełnić swoich obowiązków w zadowalającym dla niego stopniu). Podsumowano także osiągnięcia zarządu za lata 2011-2015 oraz przedstawiono główne założenia i cele na następną kadencję. W tym miejscu warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich pięciu lat udało się pozyskać sprzęt i umundurowanie za łączną kwotę blisko 2 mln 200 tys zł.

Skład zarządu:

Prezes – Adam Tracz

Naczelnik – Bartłomiej Rysula

Zastępca naczelnika – Andrzej Garbuliński

Sekretarz – Dobromiła Cygan-Łukanus

Gospodarz – Krzysztof Łukanus

Skarbnik – Grzegorz Gadowski

Kronikarz – Jakub Garbuliński

Członek zarządu – Andrzej Drąg

Członek zarządu – Hubert Możdżeń