Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży

W dniu 30 lipca 2016 roku 4 naszych ratowników uczestniczyło w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w podkrakowskich Brzegach. Na miejscu w godzinach od 6-22 byliśmy odpowiedzialni za sektor A3, a nasze działania polegały na reagowaniu na wszelkie niebezpieczne i nietypowe sytuacje, organizacji ewentualnej ewakuacji sektora oraz udzielaniu pielgrzymom informacji i w razie potrzeby niezbędnej pomocy. Zabezpieczenie przebiegło względnie spokojnie, głównie ze względu na to, że pielgrzymi dopiero gromadzili się na terenie kampusu na nocne czuwanie, jedynie pod wieczór interweniowaliśmy trzykrotnie przy omdleniach u osób, ktore wykazywały objawy odwodnienia, przegrzania i ogólnego osłabienia. Po raz drugi w Brzegach byliśmy obecni w niedzielę 31 lipca, wtedy w kampusie było 2 naszych strażaków.

Od siebie dodamy, że mimo różnych trudności, niedociągnięć i problemów organizacyjnych, których częściowo nie dało się uniknąć przy imprezie na taką skalę, odnieśliśmy pozytywne wrażenie. Panująca na miejscu atmosfera, pozytywna energia i wspaniali ludzie całkowicie zrekompensowali nam te niedogodności. Poznaliśmy wiele osób, przybyliśmy masę „piątek” i zrobiliśmy sporo zdjęć. Najprzyjemniejszym akcentem była jednak gromka owacja, którą otrzymaliśmy na koniec od grupy hiszpańskich dziewczyn