Zakończenie szkolenia Strażaków Ratowników OSP – egzaminy końcowe 28.04.2013r.

W dniu 28 kwietnia 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem odbył się egzamin kończący „Szkolenie Strażaków Ratowników OSP realizowane jednoetapowo”, według programu nauczania „System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Trzech naszych druhów, uzyskało pozytywny wynik z egzaminu praktycznego jak i teoretycznego