Zjazd Gminny ZOSP RP

Zjazd Gminny ZOSP RP

10 Kwietnia 2016 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP. W uroczystości uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach OSP, przedstawiciele do Zarządu Gminnego, przedstawiciele ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście.
Zjazd podsumował działalność Związku w minionej kadencji, następnie swoje sprawozdanie przedstawiła komisja rewizyjna, sprawozdanie komisji zakończyło się wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Najważniejszymi wydarzeniami w minionej kadencji były znaczne nakłady na utrzymanie jednostek oraz inwestycje w lokalne straże pożarne.
Najważniejsze inwestycje to zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, przebudowa garaży oraz wiele innych remontów.
W dalszej kolejności wybrane zostały władze Związku, Zarządu Gminnego, komisji rewizyjnej, przedstawicieli do Zarządu Powiatowego, oraz delegatów na zjazd Gminny. Poniżej przedstawiamy skład Zarząd Oddziału Gminnego w Gminie Kościelisko.

Prezes: Władysław Kukulak
Wiceprezes: Władysław Długosz
Wiceprezes: Wojciech Pawlikowski
Komendant gminny: Andrzej Garbulinski
Członek prezydium: Adam tracz
Skarbnik: Bartłomiej Rysula
Sekretarz: Bronisława Kukulak
Członek zarządu:
Krzysztof Michniak,
Grzegorz Zych,
Władysław Pawlikowski,
Wojciech gruszka,
Andrzej Styrczula,
Mariusz Koperski sekretarz gminy,
Roman Krupa przewodniczący rady gminy Kościelisko

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Stanisław Kordaczka,
Sekretarz: Andrzej drag
Członek: Edward Kalisz